تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه
پاپ اپ
50,000
90,000
130,000

بنر گوشه ای
10,000
19,000
28,000

بنر 468*60
9,000
17,000
25,000

تبلیغات متنی
3,000
5,500
8,000

برای سفارش تبلیغات می توانید از اینجا اقدام کنید
Design And Coding By GhalebGraph